Agnus | 05.09.2017 / 22.09.2017

Laura Gómez | Agnus

5 de setembre a 22 de setembre de 2017

 

IMG 3337

 

Aquest treball no pretén ser un testimoni objectiu del món ramader. Tampoc situa l’agricultor al centre del relat. És una mirada parcial sobre la realitat, una metàfora sobre la vida i la mort amb les ovelles com a protagonistes.

Els alts contrastos de llum i obscuritat de les imatges representen dos móns antagònics: la vida i la mort l’home i la natura. Aquesta exploració ramadera és representada com un món tancat i inalterable a on els seus habitants vaguen subjectes a la transitorietat de la vida.